phone 011/8416439, 011/8416322
mail direktor.vozd@gmail.com

Logo

Уз мало добре воље
у ,,Вожду" биће Вам боље.

Основна школа „Вожд Карађорђе“, Јаково


Директор:

Зорица Митровић

Стручни сарадници:

Разредна настава

I-1

Весна Митровић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Наташа Алимпијевић

Енглески језик (1. страни језик)

 

I-2

Ана Павловић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Наташа Алимпијевић

Енглески језик (1. страни језик)

 

 

I-3

Тијана Јовановић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

 

II-1

Љиљана Радовановић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

 

II-2

Љиљана Путниковић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

II-3

Бранка Путниковић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

III-1

Светлана Манчић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

III-2

Гордана Милосављевић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

III-3

Снежана Вучетић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

IV-1

Александра Мулћан

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

IV-2

Љиљана Јосимовић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

IV-3

Зорица Милеуснић

Учитељ

Биљана Миленовић

Верска настава - православни катихизис (изборни)

Анђелка Димић

Енглески језик (1. страни језик)

 

Предметна настава

V-1
Српски језик Немања Ђорђевић
Енглески језик (1. страни језик) Небојша Ђурасовић
  Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Биологија Марија Пајић
Математика Стојанка Јорданов
Информатика и рачунарство Владимир Степановић
Техника и технологија Небојша Гаровић
Виолета Милошевић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Физичко и здравствено васпитање Веселин Челебић
Обавезне физичке активности Веселин Челебић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ивона Беле
Чувари природе (изборни) Славица Ђурић
   
V-2
Српски језик Бојана Лазаревић
Енглески језик (1. страни језик) Небојша Ђурасовић
Биологија Марија Пајић
Географија Гордана Јовановић
Ликовна култура Власта Радовановић
Математика Стојанка Јорданов
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ивона Беле
Историја Никола Митић
Музичка култура Маја Дорић
Информатика и рачунарство Владимир Степановић
Техника и технологија Небојша Гаровић
Виолета Милошевић
Физичко и здравствено васпитање Веселин Челебић
Обавезне физичке активности Веселин Челебић
Хор и оркестар (слободна наставна активност) Маја Дорић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
 
V-3
Српски језик Бојана Лазаревић
Енглески језик (1. страни језик) Ивана Младеновић
Историја Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Биологија Марија Пајић
Математика Стојанка Јорданов
Информатика и рачунарство Владимир Степановић
Техника и технологија Небојша Гаровић
Виолета Милошевић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Физичко и здравствено васпитање Веселин Челебић
Обавезне физичке активности (изборни) Веселин Челебић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Немачки језик (2. страни језик) Ивона Беле
Хор и оркестар (слободна наставна активност) Маја Дорић
 
VI-1
Српски језик Немања Ђорђевић
Енглески језик Ивана Младеновић
Историја Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Биологија Марија Пајић
Математика Стојанка Јорданов
Физика Маријана Степановић
Информатика и рачунарство Владимир Степановић
Техника и технологија Небојша Гаровић
Виолета Милошевић
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Славица Швагер
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Физичко и здравствено васпитање Веселин Челебић
Обавезне физичке активности Веселин Челебић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Чувари природе (слободна наставна активност) Славица Ђурић
 
VI-2
Српски језик Виолета Живковић
Енглески језик (1. страни језик) Ивана Младеновић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Историја Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Физика Маријана Степановић
Математика Мирјана Селак
Биологија Марија Пајић
Техника и технологија Небојша Гаровић
Виолета Милошевић
Физичко и здравствено васпитање Веселин Челебић
Обавезне физичке активности Веселин Челебић
Информатика и рачунарство Владимир Степановић
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Славица Швагер
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
 
VI-3
Српски језик Виолета Живковић
Енглески језик (1. страни језик) Ивана Младеновић
Историја Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Биологија Марија Пајић
Физика Маријана Степановић
Математика Стојанка Јорданов
Информатика и рачунарство Владимир Степановић
Техника и технологија Виолета Милошевић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Физичко и здравствено васпитање Драган Карић
Обавезне физичке активности Веселин Челебић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Немачки језик (2. страни језик) Славица Швагер
Чувари природе (слободна наставна активност) Славица Ђурић
 
VII-1
Српски језик Виолета Живковић
Енглески језик (1. страни језик) Ивана Младеновић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Историја Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Физика Маријана Степановић
Математика Владимир Степановић
Биологија Марија Пајић
Хемија Слађана Јоргић
Техничко и информатичко образовање Небојша Гаровић
Виолета Милошевић
Физичко васпитање Драган Карић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Немачки језик (2. страни језик) Славица Швагер
Физичко васпитање - одбојка Драган Карић
Информатика и рачунарство (изборни) Звездан Вил
Хор и оркестар (изборни) Маја Дорић
 
VII-2
Српски језик Виолета Живковић
Енглески језик (1. страни језик) Ивана Младеновић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Историја Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Физика Маријана Степановић
Математика Владимир Степановић
Биологија Марија Пајић
Хемија Слађана Јоргић
Техничко и информатичко образовање Небојша Гаровић
Виолета Милошевић
Физичко васпитање Драган Карић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
Немачки језик (2. страни језик) Славица Швагер
Физичко васпитање - одбојка (изборни) Драган Карић
Информатика и рачунарство (изборни) Звездан Вил
Хор и оркестар (изборни) Маја Дорић
 
VII-3
Српски језик Виолета Живковић
Енглески језик (1. страни језик) Небојша Ђурасовић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Историја Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Физика Маријана Степановић
Биологија Марија Пајић
Техничко и информатичко образовање Небојша Гаровић
Математика Владимир Степановић
Хемија Слађана Јоргић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
Физичко васпитање - одбојка (изборни) Драган Карић
Немачки језик (2. страни језик) Славица Швагер
Информатика и рачунарство (изборни) Звездан Вил
Хор и оркестар (изборни) Маја Дорић
Физичко васпитање Драган Карић
 
VIII-1
Српски језик Бојана Лазаревић
Енглески језик Ивана Младеновић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Историја Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Физика Маријана Степановић
Математика Мирјана Селак
Биологија Марија Пајић
Хемија Слађана Јоргић
Техничко и информатичко образовање Небојша Гаровић
Виолета Милошевић
Физичко васпитање Драган Карић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
Немачки језик (изборни) Славица Швагер
Физичко васпитање - одбојка Драган Карић
Информатика и рачунарство (изборни) Звездан Вил
Хор и оркестар (изборни) Маја Дорић
 
VIII-2
Српски језик Бојана Лазаревић
Енглески језик (1. страни језик) Ивана Младеновић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Географија Гордана Јовановић
Историја Никола Митић
Физика Маријана Степановић
Математика Мирјана Селак
Хемија Слађана Јоргић
Биологија Славица Ђурић
Техничко и информатичко образовање Виолета Милошевић
Физичко васпитање Драган Карић
Немачки језик (2. страни језик) Славица Швагер
Физичко васпитање - одбојка (изборни) Драган Карић
Хор и оркестар (изборни) Маја Дорић
Информатика и рачунарство (изборни) Звездан Вил
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
 
VIII-3
Српски језик Немања Ђорђевић
Енглески језик (1. страни језик) Ивана Младеновић
Ликовна култура Власта Радовановић
Музичка култура Маја Дорић
Историја Никола Митић
Историја (секција) Никола Митић
Географија Гордана Јовановић
Физика Маријана Степановић
Математика Мирјана Селак
Биологија Славица Ђурић
Хемија Слађана Јоргић
Техничко и информатичко образовање Небојша Гаровић
Физичко васпитање Драган Карић
Грађанско васпитање (изборни) Јаворка Лазић
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Славица Швагер
Физичко васпитање - одбојка (изборни) Драган Карић
Информатика и рачунарство (изборни) Звездан Вил
Хор и оркестар (изборни) Маја Дорић
Верска настава - православни катихизис (изборни) Биљана Миленовић