phone 011/8416439, 011/8416322
mail direktor.vozd@gmail.com

Logo

Уз мало добре воље
у ,,Вожду" биће Вам боље.

Основна школа „Вожд Карађорђе“, Јаково


Распоред писмених провера знања која трају дуже од 15 минута

Друго полугодиште школске 2018/2019. године

V-1
Предмет Врста Датум
Математика тестирање 01. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 12. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 14. 03. 2019.
Математика контролни задатак 19. 03. 2019.
Немачки језик контролни задатак 20. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 02. 04. 2019.
Српски језик писмени задатак 28. 03. 2019.
Математика писмени задатак 08. 04. 2019.
Немачки језик писмени задатак 17. 04. 2019.
Српски језик контролни задатак 09. 05. 2019.
Математика контролни задатак 14. 05. 2019.
Енглески језик писмени задатак 16. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 23. 05. 2019.
Математика писмени задатак 04. 06. 2019.
Математика тестирање 11. 06. 2019.
V-2
Предмет Врста Датум
Математика тестирање 01. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 04. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 14. 03. 2019.
Математика контролни задатак 19. 03. 2019.
Немачки језик контролни задатак 20. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 25. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 28. 03. 2019.
Математика писмени задатак 08. 04. 2019.
Немачки језик писмени задатак 17. 04. 2019.
Српски језик контролни задатак 09. 05. 2019.
Математика контролни задатак 14. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 23. 05. 2019.
Математика писмени задатак 04. 06. 2019.
Српски језик тестирање 06. 06. 2019.
Математика тестирање 11. 06. 2019.
V-3
Предмет Врста Датум
Математика тестирање 01. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 14. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 15. 03. 2019.
Математика контролни задатак 19. 03. 2019.
Немачки језик контролни задатак 20. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 28. 03. 2019.
Енглески језик писмена вежба 29. 03. 2019.
Математика писмени задатак 08. 04. 2019.
Биологија контролни задатак 09. 04. 2019.
Немачки језик писмени задатак 17. 04. 2019.
Српски језик контролни задатак 09. 05. 2019.
Математика контролни задатак 14. 05. 2019.
Енглески језик писмени задатак 17. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 23. 05. 2019.
Математика писмени задатак 04. 06. 2019.
Српски језик тестирање 06. 06. 2019.
Математика тестирање 11. 06. 2019.
VI-1
Предмет Врста Датум
Математика тестирање 01. 03. 2019.
Физика контролни задатак 08. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 12. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 13. 03. 2019.
Немачки језик писмена вежба 21. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 27. 03. 2019.
Енглески језик писмена вежба 29. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 02. 04. 2019.
Математика писмени задатак 03. 04. 2019.
Физика контролни задатак 25. 04. 2019.
Математика контролни задатак 26. 04. 2019.
Српски језик контролни задатак 08. 05. 2019.
Енглески језик писмени задатак 10. 05. 2019.
Немачки језик писмени задатак 16. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 22. 05. 2019.
Математика контролни задатак 24. 05. 2019.
Математика писмени задатак 31. 05. 2019.
Физика контролни задатак 05. 06. 2019.
Математика тестирање 12. 06. 2019.
VI-2
Предмет Врста Датум
Математика тестирање 01. 03. 2019.
Физика контролни задатак 07. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 13. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 19. 03. 2019.
Немачки језик писмена вежба 22. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 27. 03. 2019.
Енглески језик писмена вежба 28. 03. 2019.
Математика писмени задатак 04. 04. 2019.
Биологија контролни задатак 05. 04. 2019.
Физика контролни задатак 18. 04. 2019.
Енглески језик писмени задатак 07. 05. 2019.
Српски језик контролни задатак 08. 05. 2019.
Математика контролни задатак 13. 05. 2019.
Немачки језик писмени задатак 17. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 22. 05. 2019.
Српски језик тестирање 04. 06. 2019.
Физика контролни задатак 05. 06. 2019.
Математика писмени задатак 10. 06. 2019.
Математика тестирање 12. 06. 2019.
VI-3
Предмет Врста Датум
Математика тестирање 01. 03. 2019.
Физика контролни задатак 06. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 13. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 19. 03. 2019.
Немачки језик писмена вежба 22. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 27. 03. 2019.
Енглески језик писмена вежба 29. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 02. 04. 2019.
Математика писмени задатак 03. 04. 2019.
Физика контролни задатак 17. 04. 2019.
Математика контролни задатак 26. 04. 2019.
Српски језик контролни задатак 08. 05. 2019.
Енглески језик писмени задатак 09. 05. 2019.
Немачки језик писмени задатак 17. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 22. 05. 2019.
Математика контролни задатак 24. 05. 2019.
Математика писмени задатак 31. 05. 2019.
Физика контролни задатак 03. 06. 2019.
Српски језик тестирање 05. 06. 2019.
Математика тестирање 12. 06. 2019.
VII-1
Предмет Врста Датум
Математика тестирање 05. 03. 2019.
Хемија контролни задатак 08. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 14. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 15. 03. 2019.
Математика контролни задатак 18. 03. 2019.
Физика контролни задатак 19. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 28. 03. 2019.
Енглески језик писмена вежба 29. 03. 2019.
Немачки језик писмена вежба 01. 04. 2019.
Хемија контролни задатак 05. 04. 2019.
Математика писмени задатак 10. 04. 2019.
Биологија контролни задатак 11. 04. 2019.
Физика контролни задатак 08. 05. 2019.
Српски језик контролни задатак 09. 05. 2019.
Математика контролни задатак 13. 05. 2019.
Енглески језик писмени задатак 17. 05. 2019.
Немачки језик писмени задатак 20. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 23. 05. 2019.
Математика писмени задатак 04. 06. 2019.
Српски језик тестирање 06. 06. 2019.
Математика тестирање 10. 06. 2019.
VII-2
Предмет Врста Датум
Хемија контролни задатак 08. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 13. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 14. 03. 2019.
Физика контролни задатак 18. 03. 2019.
Математика контролни задатак 19. 03. 2019.
Немачки језик писмена вежба 26. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 28. 03. 2019.
Енглески језик писмена вежба 03. 04. 2019.
Биологија контролни задатак 04. 04. 2019.
Хемија контролни задатак 09. 04. 2019.
Математика писмена вежба 10. 04. 2019.
Српски језик контролни задатак 08. 05. 2019.
Физика контролни задатак 09. 05. 2019.
Математика контролни задатак 13. 05. 2019.
Енглески језик писмени задатак 16. 05. 2019.
Немачки језик писмени задатак 21. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 23. 05. 2019.
Математика писмени задатак 04. 06. 2019.
Српски језик тестирање 06. 06. 2019.
Математика тестирање 10. 06. 2019.
VII-3
Предмет Врста Датум
Хемија контролни задатак 07. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 13. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 14. 03. 2019.
Математика контролни задатак 18. 03. 2019.
Физика контролни задатак 19. 03. 2019.
Немачки језик писмена вежба 25. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 28. 03. 2019.
Хемија контролни задатак 09. 04. 2019.
Математика писмени задатак 10. 04. 2019.
Физика контролни задатак 07. 05. 2019.
Српски језик контролни задатак 09. 05. 2019.
Математика контролни задатак 13. 05. 2019.
Биологија контролни задатак 15. 05. 2019.
Немачки језик писмени задатак 20. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 23. 05. 2019.
Математика писмени задатак 04. 06. 2019.
Српски језик тестирање 06. 06. 2019.
Математика тестирање 10. 06. 2019.
VIII-1
Предмет Врста Датум
Хемија писмена вежба 26. 02. 2019.
Математика тестирање 28. 02. 2019.
Хемија контролни задатак 08. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 14. 03. 2019.
Немачки језик писмена вежба 18. 03. 2019.
Биологија контролни задатак 21. 03. 2019.
Физика контролни задатак 27. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 28. 03. 2019.
Енглески језик писмена вежба 02. 04. 2019.
Математика писмени задатак 04. 04. 2019.
Хемија контролни задатак 11. 04. 2019.
Математика тестирање 12. 04. 2019.
Немачки језик писмени задатак 15. 04. 2019.
Српски језик контролни задатак 18. 04. 2019.
Математика контролни задатак 22. 04. 2019.
Биологија контролни задатак 25. 04. 2019.
Енглески језик писмени задатак 07. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 09. 05. 2019.
Физика тестирање 22. 05. 2019.
Математика писмени задатак 23. 05. 2019.
VIII-2
Предмет Врста Датум
Хемија писмена вежба 26. 02. 2019.
Математика тестирање 28. 02. 2019.
Хемија контролни задатак 07. 03. 2019.
Немачки језик писмена вежба 12. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 14. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 28. 03. 2019.
Енглески језик писмена вежба 29. 03. 2019.
Физика контролни задатак 02. 04. 2019.
Математика писмени задатак 04. 04. 2019.
Хемија контролни задатак 11. 04. 2019.
Математика тестирање 12. 04. 2019.
Немачки језик писмени задатак 16. 04. 2019.
Српски језик контролни задатак 18. 04. 2019.
Математика контролни задатак 22. 04. 2019.
Енглески језик писмени задатак 07. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 09. 05. 2019.
Физика тестирање 21. 05. 2019.
Математика писмени задатак 23. 05. 2019.
VIII-3
Предмет Врста Датум
Хемија писмена вежба 26. 02. 2019.
Математика тестирање 28. 02. 2019.
Хемија контролни задатак 08. 03. 2019.
Српски језик контролни задатак 14. 03. 2019.
Немачки језик писмена вежба 18. 03. 2019.
Српски језик писмени задатак 28. 03. 2019.
Енглески језик писмена вежба 29. 03. 2019.
Физика контролни задатак 01. 04. 2019.
Математика писмени задатак 04. 04. 2019.
Хемија контролни задатак 09. 04. 2019.
Математика тестирање 12. 04. 2019.
Српски језик контролни задатак 18. 04. 2019.
Математика контролни задатак 22. 04. 2019.
Немачки језик писмени задатак 23. 04. 2019.
Енглески језик писмени задатак 08. 05. 2019.
Српски језик писмени задатак 09. 05. 2019.
Физика тестирање 20. 05. 2019.
Математика писмени задатак 23. 05. 2019.